Podľa starobabylonského kalendára vládol Sín, mesačný boh ako veľký duch času od leta 1525 do jesene 1879. Ako menší duch času v rokoch 459-387 pred. Kr., 549-621, 1053-1125, 1629-1701. Tomuto bohu bolo zavsvätené mesto Úr, odkiaľ pochádzal Abrahám a ktorému sa Sín v noci zjavil a by mu dal prísľub že urobí z jeho potomkov mocný národ.

Kresťanstvo túto bytosť uctieva ako archanjela Gabriela. Toho ktorý zvestoval Márii práve zrod mesiáša. Tej, ktorej symbolom je dodnes kvet Luny – ľalia. (zároveň hexagram)

 

Gabriel pôsobí aj v princípe zrkadlenia. A tento princíp sa nám ukazuje aj v zrkadlách, keď sa k výrobe zrkadiel používa striebro ako kov Mesiaca. Striebro je dôležitý kov aj pri spracovaní fotografie a vo filmovom priemysle. Samozrejme dnes už na ústupe. Ale televízia, internet vlastne zastupujú miesto princípu pravého zrkadlenia v duši človeka. To čo by sa malo diať v duchu ako zrkadlenie čistých myšlienok, to upadlo do podoby kinematománie a mánie internetu. Nenadarmo bol RKC vybraný za patróna internetu sv. Izidor. Tento stredoveký učenec-encyklopedista nesie meno po staroegyptskej Izis, ktorá s bohom slnka Ra počala Hóra. (Izidor – dar Izis)

Maliari Gabrielských období boli naturalisti a chceli čím presnejšie spodobovať prírodu.

 

Materstvo, obraznosť, vnímavosť, počatie, detstvo, minulosť, vtelenie, osud, pominuteľnosť, to všetko súvisí s Gabrielom.

Rozmnožovacie návyky a tehotenské obdobia množstva živočíšnych druhov koincidujú s fázami Mesiaca.

 

A ako pôsobí striebro v ľudskom organizme? Zintenzívňuje životné procesy, „podporuje regeneráciu“ - a „zároveň sa dostavuje silný sklon k spavosti“. Mesiac pôsobí v živých organizmoch prostredníctvom striebra: omladzuje a uspáva! A čím má kto užší vzťah k Mesiacu, tým silnejšie sa uňho tieto vlastnosti prejavujú. Aj v prvých rokoch po narodení, keď je človek takpovediac v rukách lunárnych bytostí, väčšinu času prespí, ale odohrávajú sa v ňom tie najintenzívnejšie rastové, životné procesy. Tento fakt sa dnes ozýva v módnej liečbe koloidným striebrom . Tiež je známy homeopatický liek Argentum Nitricum .

 

Ono mocné pôsobenie Luny môžeme pozorovať nielen pri vzniku, príchode života na Zem u jednotlivca, ale aj v mohutných kozmických obrazoch zostupu života na Zem ako planétu, vo vzniku biosféry. Bolo to v dávnych, pradávnych dobách - podľa súčasného geologického datovania pred viac ako 600 miliónmi rokov - v tzv. prekambriu a kambriu

Celá sféra života, životných síl, bola týmto mocným pôsobením uchopená a vtiahnutá do hmoty. Biosféra Zeme sa vtedy takpovediac „vtelila“.

 

Okrem niektorých najjednoduchších organizmov, rias, prvokov a pod., sa totiž žiadne fosílne nálezy z čias predtým nájsť nedajú. Preto vedci hovoria o ére až do čias kambria ako o kryptozoiku - ére skrytého života. Až v kambriu sa na Zemi objavuje ako úderom prútika naraz pestrá paleta živých organizmov, ktoré však mali v tom čase už za sebou očividne stámilióny rokov vývoja. Je záhadou paleontológie, prečo sa všetky objavujú naraz a tak náhle. A kde boli dovtedy?

Vývojové štádium, v ktorom sa objavujú, je štádium posledných bezstavovcov - lastúrnikov a kôrovcov. Celý vývoj dovtedy sa odohral ešte v polo-éterických, polo-hmotných, nanajvýš rôsolovitých formách, preto po ňom nezostali fosílne ostatky. Až koncom éry, ktorá stála pod vládou cherubína Raka, si živé organizmy privtelili najhrubšiu, minerálnu hmotu. Zemská biosféra sa vtelila v kambriu, v geologickom veku, ktorému vládol cherubín Raka.

 

Lastúrnik je mäkkýš, ktorý je celý preniknutý gabrielskými, životnými silami a vylučuje všetko neživé, mŕtve, kryštalické, minerálne dôsledne zo svojho organizmu von, na perifériu. Tým vzniká lastúra, mušľa, ktorá ho obklopí. Podobne vzniká chitínový pancier rakov a krabov. Preto prislúcha tejto bytosti, ktorej zásahom sa skončila pred 600 miliónmi rokov éra skrytého života, a pod vplyvom ktorej sa vyvinuli lastúrniky a kôrovce, vo zverokruhu symbol Raka.

Toto je pravý dôvod, prečo sa mušľa spája so ženským princípom: pretože vzniká pôsobením rovnakých síl, akými prichádzajú deti na svet - a nielen kvôli náhodnej tvarovej podobnosti s rodidlami, ako sa domnievajú odborníci na symboly: „Symbolicky sa mušľa spája s rodidlami a s vulvou (lat. concha znamená obidvoje)... Lastúra pripomína tvarom vulvu, a tak symbolizuje ženský princíp, sexuálnu vášeň, manželstvo a plodnosť“. Aztécke božstvo Luny, Metztliho, nazývali  ten z morskej ulity.

A práve umelecký štýl baroko zapadá do obdobia vlády Gabriela. (1525-1879) Slovo barok je z perly.  Ako vzniká perla? V mušli sa obaľuje vlastne odpadom – výlučkami mäkkýša. Perly sa nazývali kameňmi Luny.

V baroku nastala úplna feminizácia mužskej módy. Muži nosily dlhé vlasy, parochne, sukne, chodili vyšperkovaní, nalíčení ... Okolo roku 1650 bolo aj na mužskom oblečení až do 500 krajok a stužiek.Takisto vojaci tiahli do boja očipkovaní ako bábiky a nádhernými účesmi.

 

Gabrielské obdobie tiež bolo érou veľkého nástupu materializmu a senzualizmu vo filozofii. Gabrielský duch času podfarbuje filozofické myslenie sklonom k materializmu a senzualizmu. Bernardino Telesio (1508-1588), Francis Bacon (1561-1626), Pierre Gassendi (1592-1655), Thomas Hobbes, Karol Marx (1818.-1883), Augus Comte ...

 

Vznik materializmu sa vôbec netýkal rozvoja vedy či myslenia k tomuto smeru, pretože materialistická filozofia prekvitala aj pred Kristom. 459-387 pr. Kr.

Demokritos, (460-370), ( Lenin ho pokladal za najvýraznejšieho predstaviteľa starovekého materializmu), „Aristippos z Kyrény (435-355), Antisthénes (455-360) ...

 

Keďže teda Luna – arch. Gabriel pôsobí tak že sprostredkúva spájanie duševna s telom, tak potom tento duch času  podfarbuje filozofické myslenie sklonom k materializmu a senzualizmu.

Filozof gabrielského obdobia je senzualista, podobne ako dieťa vo veku do sedem rokov.

 

zdroje: Emil Páleš- Sedem archanjelov,

www.sophia.sk